Pirkimo ir pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir www.hozy.lt (atstovaujama Gabrielės Bartusevičienės, veikiančios pagal individualios veiklos pažymą nr. 1183313) (toliau – Pardavėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, sumokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu interneto parduotuvėje madosprieskoniai.lt susijusios nuostatos.
Šios Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Vartotojų teisių gynimo įstatymu, Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis, Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
1.2. Pirkėjas su šiomis Taisyklėmis sutinka, kai pažymi varnele aktyvų langą „Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio sąlygomis ir taisyklėmis“, kuris atsiranda Pirkėjui išsirinkus prekę, ją įsidėjus į „pirkinių krepšelį“ ir nusprendus tęsti apsipirkimą.
1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Asmens duomenų apsaugą apibrėžia Privatumo Politika
2.2. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Kliento asmens duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių tiekimo ir pristatymo ar kitas su Kliento užsakymu susijusias paslaugas.

3. Pirkėjo teisės
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje www.hozy.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos.
3.3. 3.2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.

4. Pirkėjo įsipareigojimai
4.1. Pirkėjas, pateikęs užsakymą Internetinėje parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių grąžinimo išlaidas.
4.3. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą, duomenų savalaikį tikslinimą, jiems pasikeitus. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims, jeigu Pirkėjas pateikia registracijos formoje netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis, nedelsiant nepatikslina pasikeitusių asmens duomenų.
4.4. Pirkėjas, pastebėjęs, kad užsakymo formoje klaidingai nurodė prekę ar kitą su užsakymu susijusią informaciją, privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją el. paštu info@hozy.lt. Tačiau net ir tokiu atveju, Pardavėjas neatsako, jog Pirkėjo padaryta klaida bus anuliuota ar ištaisyta laiku.
4.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant bet ne vėliau kaip per 1 dieną informuoti apie tai Pardavėją.
4.6. Prekių pristatymo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba su asmeniu pristačiusiu siuntą patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę.
4.7. Pirkėjas, naudodamasis Internetinės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Pirkimo pardavimo taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. Pardavėjo teisės
5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti Internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia Pirkimo pardavimo taisyklių 3 punkte nurodytus įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Internetine parduotuve arba atšaukti pirkėjo užsakymus.
5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
5.3 Pardavėjas pasilieka teisę keisti Parduotuvėje pateiktų prekių kainas, kiekius, dydžius ar kitą informaciją susijusią su Prekėmis.
5.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas – fizinis asmuo, pasirinkęs numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.

6. Pardavėjo įsipareigojimai
6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje www.hozy.lt skelbiamos sąlygos.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.
6.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.
6.4. Iškilus nenumatytiems atvejams, kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti interneto parduotuvėje madosprieskoniai.lt įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį, prieš tai informuodamas pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę, Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų.
6.5. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas nuo patvirtinto fakto dienos, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

7. Pirkėjo registracija ir pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas
7.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamas prekes patvirtina Pardavėjui (perkant prekes pažymėjus varnele jog sutinkate su www.hozy.lt taisyklėmis) ir patvirtina užsakymą. Apie teisingą pateiktą ir patvirtintą užsakymą Pirkėjas yra informuojamas el. paštu, kurį nurodė užsakymo formoje.
7.2. Sudarius pirkimo – pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos tiek Pirkėjui ir Pardavėjui ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
7.3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Internetinės parduotuvės duomenų bazėje. Registruotas Pirkėjas turi galimybę prisijungęs prie Internetinės parduotuvės sistemos matyti savo pateiktų užsakymų istoriją. Neregistruotas pirkėjas tokios galimybės neturi.

8. Prekių kainos
8.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos eurais. Patvirtinus užsakymą prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis, jeigu toks yra taikomas.

9. Prekių užsakymas ir apmokėjimas
9.1. Pirkėjas, apsilankęs elektroninėje parduotuvėje, išsirenka jam patinkančias prekes, kurias įsideda į pirkinių krepšelį. Po pirkinių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda asmens duomenis, būtinus užsakymo įvykdymui: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Pirkėjas patvirtiną jog susipažino su šiomis taisyklėmis ir patvirtina užsakymą.
9.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
9.2.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste: atsiskaitymo būdas, kai Pirkėjas, pasirinkęs vieną iš siūlomų elektroninių bankų sistemų, yra nukreipiamas į automatiškai suformuotą mokėjimo pavedimą el. bankininkystėje. Pirkėjas įsitikinęs, kad pateikta informacija yra teisinga, apmoka užsakymą vieno lango principu. Atsiskaityti galima naudojantis: Swedbank, SEB banko, Luminor, Citadelės, Šiaulių, Medicinos banko, Revolut elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis Montonio mokėjimų platforma.
9.2.2. Apmokėjimas pristatymo metu (COD): pirkėjas, rinkdamasis pristatymo  būdą kurjeriu, gali apmokėti už savo prekes prustatymo metu, sumokant papildomą tokio apmokėjimo aptarnavimo mokestį.
9.3. Atsiskaitydamas 9.2.1. punkte numatytu būdu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes, pirkėjo užsakymas pradedamas vykdyti ir prekių pristatymo terminas skaičiuojamas nuo faktinės apmokėjimo gavimo dienos. Pasirinkus COD apmokėjimą, užsakymas pradedamas vykdyti nedelsiant, tačiau pirkėjas įsipareigoja sumokėti kurjeriui už prekes pristatymo metu.

10. Prekių pristatymas, grąžinimas, kokybės garantija
10.1. Pirkėjas, pirkdamas prekes internetinėje parduotuvėje www.hozy.lt įsipareigoja vadovautis nurodytais punktais, aprašytais skiltyje: Pristatymas ir gražinimas
10.2. Pardavėjas, parduodamas prekes internetinėje parduotuvėje www.hozy.lt, įsipareigoja vadovautis nurodytais punktais, aprašytais skiltyje: Pristatymas ir gražinimas

11. Šalių atsakomybė
11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
11.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
11.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius.

12. Kitos nuostatos
12.1. Griežtai draudžiama be parduotuvės raštiško leidimo ar sutikimo kopijuoti bei platinti www.hozy.lt esančią informaciją ir vaizdinę medžiagą.
12.2. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
12.3. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
12.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

Scroll To Top
Close
Close
Close

Mano Krepšelis

Jūsų krepšelis tuščias!

Tęsti apsipirkimą